Over PS-zorgbemiddelingsbureau

 

PS-zorgbemiddelingsbureau is een zorgbureau waarbij er goed wordt gekeken naar de wens en behoefte van de zorgvrager en daarbij wordt er ook met een zeer kritische blik gekeken naar de expertise van de ZZP'er. 

Van de ZZP'er wordt verwacht dat zij hun vaardigheden kunnen inzetten ten aanzien van bijvoorbeeld vergroting van de zelfstandigheid en redzaamheid van de zorgvrager. PS-zorgbemiddelingsbureau biedt garantie dat de doelen aangaande de zorgvraag aangeboden kan worden en streeft ernaar dat de ZZP'ER deze op basis van hoogwaardige uitoefening van zijn/haar vak en kennis aan de wens en behoefte van de zorgvrager voldoet.

PS-zorgbemiddelingsbureau biedt een omgeving waar we de vereisten die aan de zorg is gebonden willen waarborgen.

Maar we bieden ook een omgeving waar als er gevraagd wordt naar de individuele mogelijkheden en krachten van de zorgvrager zowel op sociaal als op psychologisch gebied een hoogwaardige ZZP'ER die op professionele wijze deze hulp kan bieden.

Verder is het van belang dat de GGZ branche waar een groot tekort heerst aan personeel, vakkundige ZZP'ERS worden ingezet. De zorginstellingen hebben namelijk grote behoefte aan vakkundig personeel. Er zijn verscheidene variabelen denkbaar bij het inzetten van ZZP'ERS, aangezien de doelgroepen binnen de GGZ branche zeer divers is. In de sociale ontwikkeling van de diverse doelgroepen gesitueerd in verscheidene levensloopfasen zal de ZZP'ER hier pedagogisch gezien hier adequaat op inspelen. Dit gegeven is belangrijk, daar met de inzet van de ZZP'ER wordt verwacht dat zij gedifferentieerd over de doelgroepen dienen te denken.

PS-Zorg

 
Boyleweg 2
3208 KA SPIJKENISSE
Zuid-Holland
Nederland
 
Tel: 06-83145471
Mail:  
KVK: 76173178