Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 

De wet- en regelgeving veranderd voortdurend. Dit komt onder meer door de maatschappelijke en morele veranderingen. Als bemiddelingsbureau en als ZZP’er is het belangrijk om hierin mee te bewegen en de kennis te blijven borgen.

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Voorheen was een verplichte opname in een instelling eigenlijk de enige manier om deze mensen te helpen en trachten het gevaar weg te nemen.

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ( hierna:Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene, poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Dit houdt in dat degene die zorg krijgt, in vele gevallen makkelijker  contact blijft houden met familie en vrienden en hierdoor kunnen zij blijven deelnemen c.q. participeren in de samenleving. Maar dit neemt niet weg dat alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, ( gevaar voor zichzelf of anderen of de omgeving, of als betrokkene zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn).

De Wvggz biedt zorgverleners meer handvaten voor zorg op maat. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke aanpak het beste past bij iemand; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Daarnaast geeft de wet de mensen die verplicht worden behandeld en hun familie meer inspraak.  Zo worden zij betrokken door hen te laten meebeslissen bij hoe de zorg en ondersteuning eruit kan gaan zien. Ook wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken naar wat iemand nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk. Om erger te voorkomen bij iemand met ernstige psychische problemen is het echter beter als we kunnen voorkomen dat het zo slecht gaat dat verplichte behandeling nodig is. Derhalve is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen, professionals en instanties goed samenwerken en signalen van familie, naasten en omgeving in een vroeg stadium opvangen en serieus nemen. Dit is een belangrijk gegeven omdat er dan gestart kan worden met een passende behandeling.

PS-Zorg

 
Boyleweg 2
3208 KA SPIJKENISSE
Zuid-Holland
Nederland
 
Tel: 06-83145471
Mail:  
KVK: 76173178